Finalizowanie instalacji

Po poprawnym wprowadzeniu danych do bazy danych, konfigurator automatycznie rozpocznie instalację składników Drupala. Stan instalacji możemy śledzić w zaprezentowanym widoku.

Instalowanie drupala

Po zakończeniu instalacji przechodzimy do konfiguracji witryny.

W tym miejscu wstawiamy ogólne informacje o stronie i konfigurujemy konto administratora strony.

Konfiguracja witryny Drupal

Po kliknięciu „Zachowaj i kontynuuj” instalacja zostaje zakończona i jesteśmy przenoszeni do naszej strony.

Gratulacje!